Priser

Arvode

Förstabesök 650 kr
Från 1/3 2024: Förstabesök 670 kr
Återbesök 480 kr
Från 1/3 2024: Återbesök 490 kr