Priser

Arvode

Förstabesök 670 kr
Återbesök 490 kr

Har du företagsförmåner?

Kiropraktisk behandling kan vara avdragsgill för dig som anställd ifall sökorsaken stör arbetsförmågan. Hör gärna med din arbetsgivare!

Vi samarbetar med Benify samt Falck Healthcare.